ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.edusport.hu weboldal használatával és megrendelése elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Versenyző nevezésese leadásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket.

Versenyző a nevezés leadásával név, cím, telefonszám és e-mailcím adatait szándékosan megosztja Üzemeltetővel a teljesítés érdekében.


Üzemeltető és szolgáltató

Szervezet neve: EDUSPORT Sportegyesület
Székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.
Nyilvántartási szám: 1399014580
Adószám: 19281256-1-13 
E-mail: edusport@educomm.hu
Weboldal: www.edusport.hu

 

Fogalmak

Versenyző: az a személy, aki saját vagy cége nevében a www.edusport.hu weboldalon keresztül nevezést ad le.

 

EDUSPORT Sportegyesület (továbbiakban  EDUSPORT ) versenyeket és sportrendezvényeket rendez az alábbi feltételekkel:

Versenyző köteles nevezése során a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Az adatok valóságtartalmát  az EDUSPORT nem ellenőrzi. 

Versenyző tudomásul veszi, hogy a leadott nevezés kizárólag az EDUSPORT S.E. adott rendezvényére,  és a megrendelés visszaigazolásban megjelölt időszakban használható a nevezéskor megismert feltételekkel.

A nevezés csak a vásárláskor megadott versenyszámban használható. A helyes versenyszám  megválasztása Versenyző felelőssége.  Versenyző  tudomásul veszi, hogy amennyiben a helyes versenyszámtól eltérő futamban indul, úgy eredménye értékelhetetlen és a versenyből kizárásra kerül.
A valótlan adatok megadásával választott versenyszám teljesítése során fellépő személyi sérülésekért, anyagi károkért az 
EDUSPORT felelősséget nem vállal.

Versenyző köteles a rajtszámot rendeltetésszerűen használni és minden verseny jogszabályt, előírást betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

Versenyző köteles a nevezését kellő gondossággal kezelni. 

A nevezés a Versenyző által a weboldalon leadott megrendelés szerinti díjszabás szerint jön létre, miután EDUSPORT a megrendelést visszaigazolta.

A kedvezményes nevezési díjat a kiküldött számla fizetési határidejének lejártáig biztosítjuk. A késve fizetett nevezések a fizetési emlékeztető kiküldését követően 3 naptári nappal az aktuális ársávba emelkednek.

Az emlékeztetőt követő 10 napon belül ki nem fizetett nevezéseket töröljük.

Versenyző kifejezetten tudomásul veszi, hogy saját felelősségére vesz részt a sportrendezvényeken. Nyilatkozik, hogy egészségügyi körülményeivel tisztában van és esetleges problémáiról tájékoztatja a szervezőket.

Versenyző kifejezetten nyilatkozik, hogy hozzájárul a rendezvényen készített képi és hanganyagokon való szerepléshez. Tudomásul veszi, hogy a felvételeket szervező felhasználhatja marketing és egyéb célokra.


Rajtszám átvétel

Átvételre Versenyzőnek a nevezés leadásakor ismertetett módok szerint személyesen gödöllői irodánkban a verseny előtt egy nappal, vagy a verseny napján a helyszínen van lehetősége.

 

Technikai hibák 

Versenyző köteles jelezni, amennyiben az EDUSPORT által készített elszámolás tudomása szerint hiányos, és nem a megfelelő futamot tartalmazza.  Versenyző köteles tájékoztatni EDUSPORT minden, a versenyzés során felmerült rendkívüli eseményről. Versenyző tudomásul veszi, hogy EDUSPORT jogosult  szabálytalan versenyzés esetén Versenyzőt kizárni a versenyből.

 

Elállás joga

Versenyző köteles a verseny előtt jelezni lemondási szándékát. Amennyiben a Versenyző 90 nappal a verseny előtt jelzi lemondási szándékát, a nevezési összeg visszautalásra kerül. Amennyiben a Versenyző 90-30 nap között jelzi lemondási szándékát, úgy nevezési díjának 70% visszajár. 30 napon belül nem jár vissza a nevezési díj. 


Átruházás

Versenyző átadhatja nevezését egy másik versenyzőnek, erre az EDUSPORT oldalon bejelentkezve van lehetősége, meg kell adni az új Versenyző e-mail címét és az átruházásra kattintást követően neki el kell fogadnia az átadott nevezést. Fontos, hogy a rendszer a születési dátumot ellenőrzi, így korosztályos futam esetében erre ügyelni kell! 


Távmódosítás (min. két héttel a verseny előtt lehetséges)

Amennyiben Versenyző már fizetett: ha olcsóbbra nevez, a különbözet visszajár utalással. Az utalási költséget EDUSPORT levonhatja. Amennyiben Versenyző még nem fizetett: szabadon módosítható az adott versenynapon és korosztályon belül.

 

Egyéb rendelkezések

A nevezéseknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. Versenyző bármely, EDUSPORT felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét tartozik fizetni.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

2020.10.10.